Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

SKOLA

”Vi är väldigt tacksamma för samarbete med IUG. Eleverna är mer positiva och mer delaktiga i överlag”

Ewa Weiher Lively
Idrottslärare Ronnaskolan, Södertälje

Meningsfull fritid ger framtidstro

UG verkar för att få barn och ungdomar att se möjligheter att forma sin framtid bortom den sociala tillhörighetens begränsning och därmed undvika ett framtida utanförskap.

Det gör vi genom att tidigt locka barn till en meningsfull fritid.

3

SKOLANS ROLL OCH FÖRDELAR MED ATT ANLITA IUG

Fördelar

 • Positiv utveckling hos barnen
 • Extra kapacitet i form av föreningsledare
 • Tillgång till specialkompetens inom olika idrotter
 • Inspiration och idéer till idrottslektionsupplägg
 • Utbildning i IUG-metoden

Roll

 • Står för gränssnittet mot ungdomarna
 • Tillhandahåller idrottslektionen som plattform för IUG:s ledare

Kommuner/ skolor där IUG:s verksamhet finns

Norrköpings kommun
 • Borgsmoskolan
 • Bråviksskolan
 • Ektorpsringen
 • Ektorpskolan
 • Gustaf Adolfsskolan
 • Ljuraskolan
 • Matteusskolan
 • Navestadsskolan
 • Rambodalsskola
 • Skarphagskolan
 • Söderporten
 • Tamburinens skola
 • Tåbyskolan
 • Vittraskolan
 • Åbymoskolan
Södertälje kommun
 • Brunnsängsskolan
 • Fornbackaskolan
 • Lina Grundskola
 • Hölöskolan
 • Järna Grundskola
 • Oxbackskolan
 • Ronnaskolan
 • Rosenborgsskolan
 • Stålhamraskolan
 • Soldalaskolan
 • Tavestaskolan
 • Vallaskolan
 • Wasaskolan

IUG-modellen bygger på samverkan mellan IUG, kommun, skola, idrottsförening och företag.