Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

Press

Pressmaterial

Inspiration

INSPIRATION

MENINGSFULL FRITID GER FRAMTIDSTRO

Admir om varför han grundade IUG:

Som invandrarbarn i ett segregerat bostadsområde i Landskrona, hade jag svårt att se möjligheter till en ljusare framtid. Valmöjligheterna var i stort sett att bli pizzabagare (inget fel i sig, men inget jag var intresserad av), socialbidragstagare eller kriminell.

Tack vare min far började jag spela basket och det blev starten på en stor personlig insikt. Jag såg hur mycket idrotten betydde för mig, men också för de andra barnen och ungdomarna i mitt område. Man kan säga att jag som ung bevittnade hur idrotten blev räddningen för många.

Jag startade Idrott Utan Gränser, IUG, i mitten av 2000–talet för att ge fler barn/ ungdomar möjligheter att ändra sin framtid. Min tanke var att om man vill få barn att se möjligheter, om man vill att barn och ungdomar inte ska dras in i destruktiva kretsar, om man vill att unga inte ska blir långtidsarbetslösa, måste man i tidig ålder försöka fånga upp dem. Det är det IUG verkar för – att ge barn och ungdomar de resurser och verktyg som behövs för att i tidig ålder hitta rätt spår.

Jag såg också ett stort värde i att integrera barn med olika bakgrunder och låta dem idrotta utan gränser och med goda värderingar.

Bilder