Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

Partners

Meningsfull fritid ger framtidstro

IUG verkar för att få barn och ungdomar att se möjligheter att forma sin framtid bortom den sociala tillhörighetens begränsning och därmed undvika ett framtida utanförskap. Det gör vi genom att tidigt locka barn till en meningsfull fritid.

IUG-modellen bygger på samverkan mellan IUG, kommun, skola, idrottsförening och företag.

Här intill syns exempel på företag, organisationer och personer som på olika sätt stödjer IUG:

postkodlotteriet-300x192
Stadium copysvart
ICA Maxi
LOGGAinkluderalillafina
cid_1553752
KJP copy
spalding_logo2 copy
Flygfyrenlogo_ForettlevandeRoslagen
naringslivsgruppen_goteborgco

FÖRETAGENS ROLL OCH FÖRDELAR MED ATT DELTA I IUG:S VERKSAMHET

Fördelar

  • Bidrar till en positiv samhällsutveckling i form av minskat utanförskap
  • Profileras gentemot medarbetare, kunder och allmänheten, och associeras med socialt ansvarstagande och hälsosamma värderingar
  • Får möjlighet att ta del av IUG:s ledarskapsmodell genom föreläsningar

Roll

  • Finansierar utveckling av och arvoden till föreningsledare
  • Sponsrar specifika ändamål/aktiviteter
  • Möjliggör att IUG kan nå fler barn