Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

VARFÖR IDROTT UTAN GRÄNSER

omossbild1

Segregation begränsarframtidstro

Segregation begränsar ofta ungas syn på framtiden och risken att de hamnar i utanförskap ökar.

Segregerade områden är ofta socioekonomiskt utsatta, med en högre andel arbetslöshet och invånare med försörjningsstöd än i resten av landet.* Studier visar att barn från invandrartäta områden har större risk att inte bli behöriga till gymnasiet jämfört med barn från andra typer av områden, vilket förklaras av områdenas sociala och ekonomiska struktur.** Av de elever som gick ut grundskolan läsåret 2011/12 hade fler än var femte elev inte nått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.* Studier visar att en arbetslös ungdom kostar samhället omkring 700 K SEK per år i form av direkta kostnader för bl.a. kommun och försäkringskassa samt produktionsvärdesbortfall.*** Ur ett livsperspektiv innebär detta kostnader om ca 15 MSEK.***   Källa: (*) Skolverket, (**)SCB, som definierar arbetslösa ungdomar som ungdomar som vill arbeta och aktivt söker arbete men inte har något, som andel av arbetskraften. Av de arbetslösa ungdomarna var 59 000 heltidsstuderande (***) Ingvar Nilsson.

omossbild2

IUG GER BARN MÖJLIGHETERatt forma sin egen framtid

IUG verkar för att få barn och ungdomar att se möjligheter att forma sin framtid bortom den sociala tillhörighetens begränsning och därmed undvika ett framtida utanförskap. 

För att öka integrationen arbetar IUG med barn och ungdomar från alla samhällsklasser, så att ett ”vi” och ”dom” inte längre existerar. IUG vill integrera barn med olika bakgrunder och låta dem mötas på en neutral arena och idrotta utan gränser. Allt med syftet att stärka barnens framtidstro. IUG börjar arbeta med barnen tidigt och följer utvecklingen under en längre tid. IUG verkar för att minska risken för utanförskap vilket leder till stora vinster för såväl individer som samhälle.

Hur fungerar IUG

IUG använder idrott som verktyg genom att, i samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. Det görs genom en modell, som bygger på samverkan mellan den offentliga, privata och ideella sektorn, dvs IUG, kommun, skola, företag och andra finansiärer/donatorer. Varje ledare utbildas i IUG:s metodik. Ledarna för IUG-aktiviteterna har en mycket viktig roll för att nå önskad utveckling hos målgruppen.

boll

Iug-modellen

IUG-modellen bygger på samverkan mellan den offentliga, privata och ideella sektorn. Målet är att stärka självkänsla och självförtroende hos barnen så att de ser större möjligheter att forma sin egen framtid.

iugmodellen
 1. Kommunen anlitar IUG för projektledning
 2. IUG, i samråd med kommunen, väljer ut skola
 3. IUG rekryterar idrottsföreningar och utbildar föreningsledarna IUG-metoden (som finns dokumenterad i IUG:s Handbok för ledare)
 4. IUG hittar finansiärer som betalar ledarna/företagarna, t ex företag, stiftelser/donatorer

5.  Ledarna från de olika idrottsföreningarna introducerar och leder sina respektive idrotter på skolans idrottslektioner. IUG handleder föreningsledarna under projektets gång.
6.  Barnen lockas att idrotta på fritiden
7.  IUG mäter utvecklingen hos målgruppen över tid
8.  IUG projektleder hela processen

Iug-metoden

1.

Att vara en förebild

Ledarna för aktiviteterna har en djup förståelse för målgruppen och kommer ofta själv från en liknande bakgrund som barnen de möter. Det gör att de lyckas skapa mottaglighet och utveckling hos barnen. Ledarna blir viktiga och trovärdiga förebilder såsom levande bevis på att det faktiskt går att ”bli något”, trots att man kommer från en bakgrund med begränsade möjligheter. De visar att det går att förändra sin framtid.

2.

Att skapa relation

Att skapa relation är en förutsättning för att kunna nå fram och påverka människor. Att skapa relation med barnen och därmed mottaglighet hos dem är grunden för IUG:s verksamhet och för att den ska ge önskat resultat.

3.

Att se och berömma

Med beröm får ledarna barnen att växa, tro på sin egen förmåga och därmed se mer positivt på sin framtid. IUG träffar barnen ofta, både på skoltid (lektioner och raster) och utanför skoltid (helger och lov). IUG finns med under hela mellan- och högstadiet och arbetar även med arbetsförberedande åtgärder.

Vad vi vill uppnå

SJÄLVFÖRTROENDE & SJÄLVKÄNSLA

För att barnen ska uppleva möjligheter och se mer positivt på sin framtid, är det en grundförutsättning att de känner att de kan klara av saker och att de blir sedda och bekräftade.

IUG:s övergripande mål för utvecklingen hos barnen och ungdomarna för att säkra att visionen uppnås är därför:

MÅL

– Ökat självförtroende: tro på sin förmåga att genomföra saker
– Ökad självkänsla: känna sig sedd och bekräftad för den man är

INDIKATORER

För att bygga upp självförtroende och självkänsla hos barnen/ungdomarna arbetar IUG särskilt för att barnen ska:

– Att våga delta aktivt
– Att våga synas, kunna skapa sociala relationer
– Att våga misslyckas – Att våga säga “Nej” (bryta negativa mönster)

Exempel på vilken utveckling och förändring vår metod ska leda till hos barn och ungdomar.

VÅGA DELTA AKTIVT

1to7

 1. Sitta passiv vid sidan av / inte ta med sig gympakläder.
 2. Börja ta med sig gympakläder
 3. Börja delta utan att behöva pushas
 4. Känna sig hemma och våga fråga: “Vad ska du göra idag?”
 5. Utveckla intressen
 6. Ge förslag på aktiviteter
 7. Leda själv, peppa andra

VÅGA SYNAS OCH KUNNA SKAPA SOCIALA RELATIONER

UTVECKLING VI VILL DRIVA: TILLBAKADRAGEN –> SOCIAL

1to7

 1. Inte hälsa på ledaren och de övriga barnen
 2. Ta initiativ till att säga hej
 3. Berätta om sina intressen
 4. Fråga och visa nyfikenhet
 5. Våga berätta om sin situation. T. ex om man mobbas i skolan
 6. Våga prata inför grupp
 7. Umgås över sociala grupper (kompisgäng eller olika etniska/sociala grupperingar)

VÅGA PROVA PÅ OCH VÅGA MISSLYCKAS

UTVECKLING VI VILL DRIVA: OTRYGG –> TRYGG

1to5

 1. Vara rädd att göra fel
 2. Våga ta risker och prova på nya saker
 3. Våga göra fel framför andra
 4. Känna att det inte finns några dumma frågor
 5. Sätta upp mål och jobba mot dessa

VÅGA SÄGA “NEJ” OCH BRYTA MOBBNINGSMÖNSTER

1to4

 1. Backar när andra är elaka eller retas.
 2. Säger ifrån när andra är elaka eller retas
 3. Vågar ha en egen åsikt
 4. Står upp för sig själv på ett konstruktivt sätt

Resultatmätning

Resultatmätning säkrar att verksamheten uppnår uppsatta mål för utvecklingen hos barnen/ungdomarna. Resultatmätningen sker genom en enkätundersökning som idrottslärarna fyller i för respektive barn. Enkäten utgår ifrån indikatorer på huruvida barnen/ungdomarna fått ökat självförtroende och självkänsla, och därmed utvecklat nya förmågor i samband med att de kommit i kontakt med IUG.

Barnens utveckling mäts kontinuerligt och resultatet rapporteras till skolor, föreningar, kommun och andra samarbetspartners.

IUG genomför även kontinuerligt utvärderingar med beställare av tjänsten. Kvalitetskvittenser från skola och kommun visar hög tillfredsställelse med IUG:s tjänst och resultat.

“Genom att se, förstå och berömma barnen/ungdomarna får ledarna dem att våga delta aktivt och att succesivt våga tro på sin förmåga. Barnen/ungdomarna växer som individer, vill delta och blir socialt tryggare. Med ökat självförtroende ser de fler möjligheter att forma sin egen framtid”

Vilka vi är

ADMIR LUKACEVIC, VD & GRUNDARE

1993 kom Admir till ett segregerat bostadsområde i främlingsfientliga Landskrona. 2008 tilldelades han stipendiet Kompassrosen, från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, för att han gett hundratals ungdomar en meningsfull sysselsättning och nya mål i livet.
0D0P7008
IMG_9101

SURO ISMAILOV, VERKSAMHETSCHEF NORRKÖPING

Suro Ismailov, född i Krasnodar, Ryssland och uppvuxen i Hageby, ett område som liknar Rosengård och som ligger Norrköping. Suro kom i kontakt med IUG 2007 och var en av Admirs första elever. Han har sedan dess jobbat och varit delaktig inom IUG och är numera anställd som verksamhetschef. Suro vet av egen erfarenhet hur mycket det betyder för ungdomarna att bli sedda och bekräftade av ledare som de ser upp till ”IUG har betytt väldig mycket för mig, det har fått mig att få en positiv syn och inställning till livet!”

VICTORIA DRONSFIELD IUG-VERKSAMHETSCHEF GÖTEBORG

Victoria Dronsfield föddes i Värmland och flyttade till Göteborg 2015 där hon idag är verksamhetschef för IUG Göteborg. Hon började med friidrott vid sju års ålder och hoppar nu höjdhopp för Örgryte IS. Hon brinner för att hjälpa barn och unga att idrotta och vill inspirera dem till en aktiv fritid! På skolorna lär hon ut höjdhoppsteknik, ordnar trestegstävlingar och sprintteknik.  Victoria brinner för att få barn och unga att prova nya saker och se dem klara av olika utmaningar som ger deras självförtroende en boost!

IMG_9109
IMG_9132

AMANDA LINDH IUG-VERKSAMHETSCHEF SÖDERTÄLJE

CHRISTOFFER JOHANSSON IUG-VERKSAMHETSCHEF NORRTÄLJE/ROSLAGEN

Christoffer kommer från början ifrån Stockholm och dom norra förorterna men flyttade i unga år upp till Norrtälje och Roslagen.  Genom stora delar av sitt liv har Christoffer varit verksam genom föreningslivet i någon form. Han har närmare 20 års erfarenhet som tränare inom Tennis och fotboll men har på senare år sadlat om till tyngdlyftning och CrossFit.

Christoffer kommer närmast ifrån näringslivet där han har jobbat bland annat som försäljningschef på en av Sveriges främst digitala mediabyråer. Men valde att sadla om efter att ha träffat Admir och föll för verksamheten.

IMG_9095
IMG_9085

PERNILLA WINBERG IUG-VERKSAMHETSCHEF LINKÖPING

Född och uppvuxen i Malmö. Pernilla är inte bara en stor förebild för svensk damhockey i Linköping men även hela Sverige. På meritlistan har hon 3st Olympiska spel och vunnit 1 OS-Silver. 10st VM och 2st VM-Brons ,TV-pucken silver och 3st SM-Guld. Utöver en mycket imponerande meritlista så har hon studerat 4 år på University of Minnesota Duluth. 

Idag finns hon i Linköping som spelar i Linköping HC och verksamhetschef för IUG Linköping.  Pernilla håller i Innebandyn och hockey ut på skolorna runt om i Linköping.