Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

KOMMUN

”När Admir dök upp i Rådhuset och presenterade sin idé  hoppades jag att han skulle kunna göra en insats på någon skola. I dag  vet jag att han gör skillnad på väldigt många skolor.  Han och IUG betyder väldigt mycket för barnen och ungdomarna i Norrköping”

Lars Stjernkvist Kommunalråd, Norrköpings kommun

KOMMUNENS FÖRDELAR MED ATT ANLITA IUG

 • Ökad framtidstro hos unga som därmed undviker destruktiva beteenden
 • Minskade kostnader för utanförskap
 • Ökad rekrytering till föreningslivet, vilket innebär en meningsfull fritid för fler barn/ungdomar
 • Koordinerat samarbete mellan kommun, idrottsförening och näringsliv
 • PR/goodwill då kommunen lyfts fram som ett ”gott exempel”
 • Aktörer från privat sektor går in och delfinansierar IUG-projektet kommunen
 • IUG:s verksamhet minskar risken för utanförskap vilket leder till stora vinster för såväl individer som samhälle.

 

Diagram

Värdet som tillförs kommunen är fem gånger så stort som kommunens investering, på grund av andra aktörers bidrag till IUG i form av finansiellt stöd och ideella insatser.

Kommunens roll

Kommunen är beställare av IUG:s tjänster och utformar uppdraget i samråd med IUG. Kommunen är också huvudfinansiär.

KOMMUNER/ SKOLOR DÄR IUG:S VERKSAMHET FINNS

Grundskolor i Norrköping kommun som IUG samarbetar med:

 • Söderporten grundskola
 • Navestadskolan
 • Matteusskolan
 • Bråviksskolan
 • Åbymoskolan
 • Ektorpsringen
 • Tamburinskolan
 • Gustaf Adolfskolan
 • Ljuraskolan
 • Enebyparkskolan
 • Mottagningskolan
 • Tåbyskolan
 • Dagsbergskolan
 • Ektorpskolan
 • Rambodalskolan
 • Montesorriskolan
 • Erlaskolan Östra
 • Vilbergsskolan
 • Hagaskolan
 • Karlshovskolan
 • Vikbolandsskolan

Grundskolor i Linköping kommun som IUG samarbetar med:

 • Skäggetorpskolan
 • Nya Rydskolan
 • Bäckskolan
 • Ljungsbroskolan
 • Rosendalskolan
 • Fridtunaskolan
 • Kunskapskolan

Grundskolor i Norrtälje kommun som IUG samarbetar med:

 • Lommarskolan
 • Grindskolan
 • Kvisthamraskolan
 • Roslagsskolan
 • Parkskolan
 • Länna Skola
 • Långsjö Skolan
 • Bålbro Skolan
 • Hallsta Skola

Grundskolor i Södertälje kommun som IUG samarbetar med:

 • Vallaskolan
 • Ronnaskolan
 • Strålhamraskolan
 • Blombackaskolan
 • Fornbackaskolan
 • Hölöskolan
 • Tavestaskolan
 • Ådalskolan
 • Eneskolan
 • Rosenborgskolan
 • Brunnsängskolan
 • Oxbackskolan
 • Pershagenskolan
 • Wasaskolan
 • Lina grundskola
 • Igelsta grundskola
 • Soldalaskolan

Grundskolor i Göteborg som IUG samarbetar med:

 • Brunnsboskolan
 • Sannaskolan
 • Torslandaskolan
 • Klarabergskolan

Genom att se, förstå och berömma barnen/ungdomar får ledarna dem att våga delta aktivt och att succesivt våga tro på sin förmåga