Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

”Vi vill ge barn och ungdomar
resurser och verktyg så att de
i tidig ålder kan hitta rätt spår”

Admir Lukacevic
grundare Idrott Utan Gränser

Ledarna,
de goda förebilderna,
visar att det går att förändra


En meningsfull fritid
kan rädda många


Är du en kommun, skola, idrottsföring eller
ett företag som vill hitta samarbetsformer
– Kontakta oss för ett inledande samtal!


ATT FÖRÄNDRA BARNS FRAMTID

Idrott Utan Gränser har sedan starten 2004 genom idrott och förebilder stöttat tusentals barn och ungdomar till att se möjligheter, tro på sig själva, ta för sig och delta aktivt i skola och idrottsliv. IUG har idag verksamhet i Norrköping, Södertälje, Linköping, Göteborg och Norrtälje men expanderar till fler kommuner och skolor. I kartan intill kan du se var vi verkar.

Idrott utan gränser når 5 kommuner, 48 grundskolor och samarbetar med ca 50 idrottsföreningar runt om i landet.

Meningsfullframtid

boll2

IUG använder idrott som verktyg genom att, i samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsakttiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får barnen prova på olika idrotter och lockas till att fortsätta med aktiviteterna på fritiden.

Godaförebilder

boll

Ledarna från föreningarna utbildas i IUG:s metod och förhållningssätt. Ledarna har i stor utsträckning liknande bakgrund som barnen de möter, vilket gör att de lyckas skapa relation och driva utveckling hos dem. Ledarna blir de goda förebilderna som visar barnen möjligheter inför framtiden.

Ökatsjälvförtroende

self-esteem

Målet är att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Ledarna skapar relation med barnen för att få dem att våga delta aktivt, våga synas, misslyckas och säga nej till mobbning. De får beröm och bekräftelse och växer som individer. Med ökad tro på sin förmåga ser de fler möjligheter för framtiden.